Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2012

sheida
ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— z serii: głupie pytania retoryczne

March 23 2012

sheida
1906 1854 500
Reposted fromkita kita viafajnychnielubie fajnychnielubie

March 05 2012

sheida
7657 756b 500
Reposted bylucasthelocustdevilishgirlfoina

March 04 2012

sheida

February 22 2012

sheida
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa...

January 24 2012

sheida

January 23 2012

sheida
3130 77d0
Reposted byjussst206Batrament09Riri99imNOTyourBITCH
sheida
ja, mylący wtedy artyzm z paleniem, mylący bycie artystą z piciem, mylący pisanie z kurewstwem, z jesienią, ze wszystkim
— witkowski, lubiewo
Reposted fromdzass dzass vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny

January 21 2012

sheida

January 17 2012

sheida
0793 91c2
Reposted bygain gain
sheida
sheida

January 14 2012

sheida
Reposted frommynvsch mynvsch vianarkotyki narkotyki
sheida
0699 9613
Reposted fromkokoszanel kokoszanel viaderonkelhotte deronkelhotte
sheida
8348 c91e 500
Reposted fromsmoczej smoczej viafajnychnielubie fajnychnielubie
sheida
0673 e33f
Reposted byderonkelhotte deronkelhotte
sheida
8209 2132
Reposted bynoomipralinaaleksandrakarolinanarkotykizizzasdrfgaleksandrrrakryczusgnijacamlodapannaciaaretaine-eirezurowalwaysdecemberkukurydzacornucopia
sheida
8132 2671 500
Reposted byvertheeratranta

January 13 2012

sheida
5996 c9e1 500
Reposted byjchigo jchigo

January 07 2012

sheida

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl